Postup výstavby systému VELOX

Velox od základu až po střechu

Klikni pro cely obraz Jedinečné vlastnosti poskytuje systému VELOX kombinace tepelně izolačních materiálů a betonu. Konstrukce stěn je tvořena trvale zabudovaným bedněním z desek VELOX doplněných pěnovým polystyrenem, které se vyplňuje betonem.

Montáž bednění a vylévání betonem se provádí přímo na stavbě. Štěpkocementové desky VELOX a pěnový polystyren zajišťují výbornou tepelnou a zvukovou izolaci, beton pevnost konstrukce a tepelnou akumulaci. Vzniká tak monolitický sendvič s vynikajícími podmínkami pro bydlení uživatele domů.

Základ ekologicky vyráběných desek VELOX tvoří přírodní materiál - dřevité štěpky (89 %), které jsou spojovány cementem zajišťujícím soudržnost a pevnost jsou doplněny roztokem vodního skla, které zvyšuje odolnost štěpkocementové desky proti vlhkosti, hnilobě a hlodavcům. Díky betonu je stavba stabilní a má vysokou životnost, takže kvality domu mohou ocenit i další generace.


Jednoduchá a rychlá montáž. Desky VELOX se na požadovaný rozměr řežou pomocí ruční elektrické kotoučové pily s vidiovými zuby. Pomocí ocelových spon a hřebíků se vytvoří trvale zabudované bednění, které se vyplní betonovou směsí. VELOX je ideální i ke stavbám svépomocí. Zaučení k práci trvá maximálně 5 dnů. Při stavbě svépomocí nabízí firma VELOX odborný dozor.

klikni pro cely obraz

První vrstva desek se uloží pomocí jednostranných spon na základní desku nebo strop. Po sestavení základní řady desek se na horní hranu nasadí oboustrané spony. Mezi desky se vloží ocelové (dřevěné) stěnové výztuhy, které probíhají přes celou výšku podlaží a zaručují svislost stěn při provádění stavby. Po vyrovnání stěnových výztuh se provede betonáž celé základní řady bednění, do výše cca 400 mm.

Montáž vnitřních a obvodových nosných stěn se provádí současně

klikni pro cely obraz

klikni pro cely obraz

Ukládáním dalších vrstev na základní řadu desek se smontuje stěna až po strop. Ostění oken a dveří je tvořeno okrajovými pruhy.

Stavební systém VELOX řeší stropní konstrukci metodou ztraceného bednění pro žebírkový strop. Prefabrikované stropní prvky jsou tak lehké, že je mohou pohodlně pokládat dva muži. Stropní prvky se osadí na vnitřní plášť stěny a na jednoduché podepření v místě napojení stropních prvků. Tak se vytvoří bednění žeber a stropní desky - jednotný podhled. Do mezery mezi prvky se vloží prostorové příhradové nosníky nebo vázaná výztuž a následným zmonolitněním betonovou směsí vznikne žebírkový strop. V místě styků stěn a stropů se po celém obvodu konstrukce uloží ztužující věncová armatura. Klikni pro celý obraz

Tímto je celé podlaží připraveno k betonáži. Betonáž se provádí pomocí čerpadla na beton nebo jeřábem. Alternativně je možné betonovat po jednotlivých řadách desek. Výše popsaným postupem pokračuje stavba až po střechu.

Snadná opracovatelnost desek VELOX umožňuje navrhnout libovolné tvary konstrukcí bez modulových, pravoúhlých a jiných omezení.

Klikni pro celý obraz