Dvojité podlahy UNIFLAIR


Pro racionální využití prostoru je velmi důležité vytvořit odpovídající systém síti. Tradiční technologie nám neumožňují dynamické změny potřebám uživatele. K tomu dobře slouží dvojité podlahy od firmy UNIFLAIR. Vytvořený instalační prostor pod podlahou umožňuje provést veškeré sítě rychle a efektivně. Průběh výstavby se tímto postupem zjednodušuje a dochází také ke snížení nákladů na zhotovení sítí. Se zdvojenou podlahou je přemístění sítí jednoduchou a levnou operací. Použitím zdvojené podlahy dochází ke zkrácení doby výstavby.

S podlahou Uniflair je projektování budovy mnohem jednodušší. Projektant není omezován a může zvolit nejvýhodnější rozmístění sítí.

Desky UNIFLAIR Maximální zatížení pro desky 30 LA s konstrukcí UNI
konstrukce USB bez spojovacích nosníků konstrukce USB se spojovacími nosníky
Desky 30LA,plošné zatížení - 8,3 kN/m2
Desky 30LA,bodové zatížení(průhyb 2mm) - 1,80 kN
Desky 30LA,bodové zatížení(faktor 2) - 3,15 kN
     
Desky 40LA,plošné zatížení 13,60kN/m2 16,75kN/m2
Desky 40LA,bodové zatížení(průhyb 2mm) 2,6kN 2,80 kN
Desky 40LA,bodové zatížení(faktor 2) 6,80kN 7,00 kN

Povrchové aplikace