Proč zvolit VELOX (strana I)

GRAFICKY ZNÁZORNĚNÝ PRŮBĚH TEPLOTY VE VNĚJŠÍ STĚNĚ – SROVNÁNÍ:

Klikněte zde pro plnou velikost obrázku KLASICKY PROVEDENÉHO ZDIVA TL. 300 MM:
Nízká vnitřní povrchová teplota stěny ts,i = 12 C, a tím způsobuje pocit chladu. Rosný bod (oblast kondenzace) je uvnitř zdiva zvyšuje se vlhkost a tím i tepelná vodivost.
Klikněte zde pro plnou velikost obrázku SENDVIČOVÉ STĚNY STAVEBNÍHO SYSTÉMU VELOX SROVNATELNÉ TLOUŠŤKY 300 MM:
Vlivem tepelné izolace na vnější straně stěny, je i teplota vnitřního povrchu stěny ts,i = 19,4 C. Teplota rosného bodu (tw=+11,5) C je v oblasti polystyrenu, kde již nezvyšuje vlhkost betonového jádra a s ní spojenou tepelnou vodivost, tzn. že tepelný odpor je téměř shodný.

32 cm VELOX = 245 cm cihlová zeď

TEPELNĚ TECHNICKÉ HODNOCENÍ

konstrukce stěn systému VELOX z hlediska prostupu tepla a vodních par dle ČSN 73 0540:94

Nosná konstrukce / obchodní název Tloušťka tep. izolace – pěnový polystyren (mm) Tepelný odpor konstrukce R (m2K/W) Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) Zkondenz. a vypař. množ. vodní páry Gk, Gv (g/m2rok) Hodnocení dle ČSN
73 0540:94
Vnitřní stěna/
LL 22
0 0,727 1,024 Gk = 0 Vyhovuje pro PSRRV
20 =<dt=< 25°C
Vnější stěna/
EL 27
50 2,035 0,454 Gk = 0 R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnější stěna/
IL 28
60 2,208 0,421 Gk = 0 R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnější stěna/
OL 30
80 2,981 0,318 Gk = 0 R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnější stěna/
UL 32
100 3,536 0,270 Gk = 1
Gk - Gv =<0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnější stěna/
YL 34
120 4,092 0,235 Gk = 2
Gk - Gv =<0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnější stěna/
XL 37
150 4,925 0,196 Gk = 2
Gk - Gv =<0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnější stěna/
VL 40
180 5,758 0,169 Gk = 3
Gk - Gv =<0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje
Vnější stěna/
ZL 42
200 6,314 0,154 Gk = 3
Gk - Gv =<0
R-vyhovuje
Dif.-vyhovuje

Měření byla prováděna (3/2002) v Akreditované zkušební laboratoři otvorových výplní, stavební tepelné techniky a stavební akustiky Centra stavebního inženýrství ve Zlíně.

Označení konstrukce Stupeň vzduchové neprozvučnosti Rw, dB
Vnitřní stěna / WS 35 57
Vnější stěna / WS-EPS 85 52
Vnější stěna / WS-EPS 95 52
Vnější stěna / WS-EPS 115 51
Vnější stěna / WS-EPS 135 51
Vnější stěna / WS-EPS 155 51
Vnější stěna / WS-EPS 185 49
Vnější stěna / WS-EPS 215 49
Vnější stěna / WS-EPS 235 49

>> na další stránku