Dvojité podlahy MERO

Stále častější změny při užívání nebytových prostor s sebou přinesly i nové technologie a interierové prvky. K nim se řadí i zdvojené podlahy, které řeší potřeby snadné přístupnosti instalací, sítí apod. jak při modernizaci starších objektů, tak i u nových staveb administrativních, výrobních a komerčních provozů. Jedním ze špičkových systémů na trhu, co se týče šíře nabídky i kvality, jsou zdvojené podlahy firmy MERO Systeme GmbH.

Systémy zdvojených podlah MERO rozšiřují možnosti nejenom pro architekty a projektanty, ale především zvyšují užitnou hodnotu objektu zejména dodatečnou možností přemístění, oprav a změn datových či telekomunikačních sítí, kabelových a energetických rozvodů, díky jejich snadné přístupnosti, a to bez dalších stavebních nároků. Použitím podlahových systémů MERO se zkracuje doba výstavby a ve srovnání s klasickým stavebním procesem se šetří životní prostředí.

Všechny systémy dvojitých podlah MERO jsou certifikovány autorizovanou státní zkušebnou pro použití v ČR, kontrola jakosti u výrobce podle ISO 9001.