Cena stavebního systému VELOX

Cena obsahuje:

  1. kompletní stavebnice stavebního systému VELOX
    - obvodové zdivo s odporem R = 3,83 m2 KW-1 tl. 340
    - vnitřní nosné zdivo tl. 220
    - stropní prvky včetně armatur
  2. schody
  3. doprava stavebního systému uvažovaná pro Brno a okolí
Nabízené domy lze brát jako domy vzorové při úvahách o Vašem bydlení. Stavební systém VELOX je naprosto variabilní, lze ho použít na jakýkoliv dům. Při použití betonového jádra 150 mm až do výšky šesti pater.

Nabízíme vám:

Cena vašeho domu tvoří kromě dodávky námi realizovaného stavebního systému VELOX, také cena pozemku, přívodu sítí, projektu, základů, betonu, krovu a krytiny, výplň otvorů a dalších.

Cena stavebního systému VELOX platná do 31. 03. 2015

Typ domku Cena stavebního
systému bez DPH
Množství betonu
v m3 (není v ceně)
Cena montáže
  Morava 1 391 063,- Kč    52    150 400,- Kč   
  Morava 2 408 242,- Kč    51    162 500,- Kč   
  Morava 3 536 493,- Kč    56    178 700,- Kč   
  Morava 4 380 997,- Kč    43    138 500,- Kč   
  Morava 5 186 753,- Kč    24    57 000,- Kč   
  Morava 6 456 147,- Kč    55    136 000,- Kč   
  RD 001 380 646,- Kč    35    122 000,- Kč   
  RD 002 546 915- Kč    47    157 000,- Kč   
  RD 003 496 213,- Kč    46    151 000,- Kč   
  RD 003 (bez stropu) 302 091,- Kč    29    90 500,- Kč   
  RD 004 640 300,- Kč    55    234 000,- Kč   
  RD 005 467 520,- Kč    42    155 000,- Kč   
  RD 006 482 174,- Kč    44    142 000,- Kč   
  RD 007 613 777,- Kč    47    199 000,- Kč   
  RD 008 397 132.- Kč    37    130 000,- Kč   
  RD 009 623 776,- Kč    55    230 900,- Kč   
  RD 010 453 086,- Kč    44    149 000,- Kč   

Cena za projektovou dokumentaci se pohybuje v rozmezí od 25 000,- Kč do 60 000,- Kč podle typu domu.
V případě změn projektu dle Vašeho přání bude cena za projektovou dokumentaci upřesněna před zahájením projekčních prací.