Nákladová kalkulace systému VELOX DO 31.03.2015

Stěny

VENKOVNÍ STĚNA VENKOVNÍ STĚNA VENKOVNÍ STĚNA VENKOVNÍ STĚNA VENKOVNÍ STĚNA VNITŘNÍ STĚNA
obchodní název
EL 27
obchodní název
OL 30
obchodní název
UL 32
obchodní název
YL 34
obchodní název
XL 37
obchodní název
LL 22
tl. stěny 270 mm
WS EPS 85
tl.polystyrenu 52 mm
tl. stěny 300 mm
WS EPS 115
tl.polystyrenu 80 mm
tl. stěny 320 mm
WS EPS 135
tl.polystyrenu 100 mm
tl. stěny 340 mm
WS EPS 155
tl.polystyrenu 120 mm
tl. stěny 370 mm
WS EPS 185
tl polystyrenu 150 mm
tl. stěny 220mm
bez polystyrenu
  R (m2K/W) 1) 2,12 2,78 3,34 3,87 4,66 0,605
  U (W/Km2) 0,43 0,34 0,29 0,25 0,21 1,170
  Rw (dB) 52 51 51 51 49 57
Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2
  WS EPS 438 506 551 596 664
   WSD 35 281 281 281 281 281 562
  spony 95 95 95 95 95 90
  okrajový pruh 56 56 56 78 78 37
  výstuhy stěn 22 22 22 22 22 22
  spoj. materiál 7 7 7 7 7 7
  Celkem VELOX 892 960 1005 1072 1140 711
  spotřeba betonu2) 0,15m3 0,15m3 0,15m3 0,15m3 0,15m3 0,15m3

Stropy

tl. dílce + tl. betonu
17 + 5 cm do rozpětí 5,9 m
tl. dílce + tl. betonu
22 + 5 cm do rozpětí 6,9 m
tl. dílce + tl. betonu
26 + 5 cm do rozpětí 7,7 m
Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2
  stropní dílec 631 748 790

trigon/m2
stropů
rozpětí 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 5,9 m 6,5 m 6,9 m 7,7 m 8,0 m
cena 144,- 151,- 188,- 226,- 247,- 271,- 343,- 341,- 343,- 377,- 385,-

  spojovací materiál 2 2 2
  Celkem VELOX 775 - 974 892 - 1091 934 - 1167
  spotřeba betonu 0,09m3 0,10m3 0,11m3

1) bez omítky
2) cena betonu cca - 3 950,-Kč Kč/m3 (včetně dopravy na staveniště, v závislosti na ceně místní betonárny a vzdálenosti staveniště)

Nákladová kalkulace systému VELOX DO 31.03.2015

Stěny použitím desek WS EPS plus

VENKOVNÍ STĚNA VENKOVNÍ STĚNA VENKOVNÍ STĚNA VENKOVNÍ STĚNA VENKOVNÍ STĚNA VNITŘNÍ STĚNA
obchodní název
UL 32 plus
obchodní název
YL 34 plus
obchodní název
AL 37 plus
obchodní název
ZL 40 plus
obchodní název
XL 42 plus
obchodní název
LL 22
tl. stěny 320 mm
WS EPS plus 1355
tl.polystyrenu 100 mm
tl. stěny 340 mm
WS EPS plus 155
tl.polystyrenu 120 mm
tl. stěny 370 mm
WS EPS plus 185
tl.polystyrenu 150 mm
tl. stěny 400 mm
WS EPS plus 215
tl.polystyrenu 180 mm
tl. stěny 420 mm
WS EPS plus 235
tl polystyrenu 200 mm
tl. stěny 220mm
bez polystyrenu
  R (m2K/W) 1) 3,83 4,46 5,40 6,33 6,96 0,66
  U (W/Km2) 0,25 0,22 0,18 0,16 0,14 1,170
  Rw (dB) 51 51 49 49 49 57
Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2
  WS EPS 612 682 787 892 962
   WSD 35 281 281 281 281 281 562
  spony 95 95 95 95 95 90
  okrajový pruh 56 56 78 78 78 37
  výstuhy stěn 22 22 22 22 22 22
  spoj. materiál 7 7 7 7 7 7
  Celkem VELOX 1066 1136 1263 1368 1438 711
  spotřeba betonu2) 0,15m3 0,15m3 0,15m3 0,15m3 0,15m3 0,15m3

Stropy

tl. dílce + tl. betonu
17 + 5 cm do rozpětí 5,9 m
tl. dílce + tl. betonu
22 + 5 cm do rozpětí 6,9 m
tl. dílce + tl. betonu
26 + 5 cm do rozpětí 7,7 m
Kč/m2 Kč/m2 Kč/m2
  stropní dílec 631 748 790

trigon/m2
stropů
rozpětí 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 5,9 m 6,5 m 6,9 m 7,7 m 8,0 m
cena 144,- 151,- 188,- 226,- 247,- 271,- 338,- 343,- 360,- 377,- 385,-

  spojovací materiál 2 2 2
  Celkem VELOX 775 - 974 892 - 1091 934 - 1167
  spotřeba betonu 0,09m3 0,10m3 0,11m3

1) bez omítky
2) cena betonu cca - 3 950,-Kč Kč/m3 (včetně dopravy na staveniště, v závislosti na ceně místní betonárny a vzdálenosti staveniště)