Sádrové příčkovky SUPERBLOK EN

Celosádrové masivní příčkovky SUPERBLOK EN představují jeden z nejvhodnějších materiálů pro nenosné příčky a vyzdívky na trhu zdících materiálů. Příčkové bloky, spojované lepící sádrou na pero a drážku, mají z výroby hladký finální povrch, po vyzdění se pouze přestěrkují spáry a příčka je připravena pro konečnou povrchovou úpravu (malba, tapeta, stříkané povrchy atd.), pod obklady se neprovádí finální stěrkování. Příčkovky se dodávají i v impregnovaném provedení do vlhkého prostředí.

Výhody

Technické údaje

tloušťka panelu (cm) 6 8 10
rozměr panelu (cm) 50 x 66,6 50 x 66,6 50 x 66,6
hmotnost příčky (kg/m2) 40 50 58
vzduchová neprůzvučnost (dB) 34 37 40
tepelná vodivost (W.m-1.K-1) 0,36 0,31 0,31
požární odolnost F120 F120 F180
max. výška příčky (m) 3 4 5
max. plocha příčky (m2) 15 30 45
balení - v balíku (ks/m2) 8/2,66 6/2,00 5/1,66
balení - balíků na paletě 4 4 4

Zásady stavby příček SUPERBLOK EN

 • příčka se po obvodu ukládá elasticky na korkový pásek

    
 • správná příprava sádrového pojiva - zpracovatelnost sádrového tmelu je cca 50 minut

 • podlaha musí být zametená a zbavená všech nečistot
 • na podlahu se vyznačí umístění příčky vč. dveří
 • na stěnu a podlahu připevněte sádrou korkový pásek
 • u první desky odřízněte u styku se stěnou pero, naneste tmelící sádru na podlahový pásek a bok panelu a uložte první panel u stěny - je třeba dbát na to, aby první řada desek bylauložena vodorovně - můžete do zatvrdnutí tmelu provést vyklínování s dostatečným podtmelením
 • u dalších desek nanášejte lepící sádru jen na styčné a úložné plochy v přiměřeném množství
 • poslední desku v řadě přiřízněte dle potřeby a přesně ji usaďte do tmelu
    
 • u další řady většinou pro založení použijete zbytek poslední desky z řady předchozí
 • dodržujte zásadu stavby na vazbu, stále kontroluje plošnou rovinost, vodorovnost a svislost příčky pomocí vodováhy a dlohá latě, drobné nepřesnosti upravte lehkým přiklepnutím gumovou paličkou
 • před dozněním poslední řady připevněte na strop korkový pásek, panel poslední řady dořízněte s vůlí ke stropu cca 1 cm a seřízněte šikmo hranu - po cca 1,5 m porveďte montážní vyklínování dřevěným klínkem
 • spáru ke stropu vyplňte sádrovým tmelem, klínky odstraňte po zatuhnutí sádry
 • přebytečnou sádrou ze spár můžete průběžně provést jejich první přetmelení
 • spáru ke stropu vyplňte sádrovým tmelem, klínky odstraňte po zatuhnutí sádry
 • osazení zárubní je patrné z následujících obrázků, do horní drážky zárubně vložte korkový pásek
    
    
 • při napojování příčných stěn, příp. při zdění venkovních rohů, dodržujte vždy zásadu zdění na vazbu - vnější rohy můžete začistit ochranou AI hranou, používanou u sádrokartonových konstrukcí
 • po dozdění příčky ocelovou stěrkou seškrábněte přečnívající sádru a spárujte (výhodné je použít cca 50 cm širokou nerezovou stěrku)
 • podle potřeby postup opakujte - při správném tmelení není potřeba spáry přebrousit
 • drážky pro instalace nikdy nevysekávejte - používejte buď roční drážkovačku, nebo elektrickou frézu na drážky
 • hloubka drážek a osazovacích otvorů nesmí překročit 1/2 tloušťky příčky, šířka drážek nesmí překročit rozměr dvojnásobku tloušťky příčky
 • instalace, u nichž lze předpokládat kondenzaci vody na povrchu nebo tepelnou roztažnost, musí být izolovány
 • veškeré materiály, osazované do příček, musí mít antikorozní povrchovou úpravu
 • instalační drážky je třeba před spárováním zbavit prachu a nečistot
    
 • v případě, že stavíte dvojitou příčku SUPERBLOK EN, postavte vždy nejprve jednu stěnu
 • pokud budete mezi stěny vkládat izolační desky, fixujte je vždy jen na jednu stranu příčky